The Work voor kinderen

Kinderen zijn zo goed in staat om flexibel met hun gedachten om te gaan. Een prachtige methode om gedachten te onderzoeken is the Work van Byron Katie. Sinds ik in juli 2017 The School for the Work met Byron Katie heb gedaan, pas ik The Work ook toe in de kindercoaching. Mooi om te zien hoe kinderen in staat zijn een gedachte om te keren en hiermee hun gepieker op te lossen.

Similar Posts

Comments are closed.