Op donderdag 11 juli vertrek ik voor de 2e keer naar the School for the Work van Byron Katie! Mooi en leerzaam.  Daarna is GeM training enkele weken dicht ivm vakantie. GeM training is weer open vanaf 15 augustus. Fijne zomer!

Similar Posts

Comments are closed.