Een leerling met angst om te presenteren beseft na een les over de mindset in de klas, dat de fixed mindset gedachten die zij over dit presenteren heeft, haar enorm in de weg zitten. Meteen is zij in staat haar niet-helpende gedachten om te zetten. Zij beseft dat ze dit wil kunnen. Twee weken later maakt ze gemotiveerd een mooie presentatie voor Nederlands. Met wat bibbers overwint ze haar angst en zet een fantastische presentatie neer.

Een andere leerling denkt dat de leraar aardrijkskunde hem dom en ongeïnteresseerd vindt en durft niet in de les te zeggen dat hij iets niet begrijpt. Zo loopt hij steeds meer achter voor dit vak. Nadat hij geleerd heeft over de fixed en de groeimindset voelt hij zich veel rustiger tijdens de les en ziet dat hij juist leert door fouten te maken en dat een les leuker is door mee te doen.

De verwachtingen die leerlingen van zichzelf hebben en ook de verwachtingen die hun ouders en docenten over hen hebben hebben een grote impact op hun leerprestaties. Leerlingen met een fixed mindset leggen de focus op resultaat: ‘Heb ik wel een voldoende gehaald?’ ‘Heeft mijn vriendje het beter gedaan dan ik?’ Leerlingen met een groeimindset maken vergelijkingen met zichzelf: ‘Wat kan ik nu wel wat daarvoor nog niet lukte?’

Als leerlingen ervaren dat zij door hun hersenen te trainen, door te oefenen, steeds verder komen, groeit hun vertrouwen en ook hun groeimindset.

Daarvoor is het essentieel om en leerlingen te leren wat een groeimindset is en tegelijkertijd leerlingen te leren hoe te leren.

Het heeft weinig zin een leerling te complimenteren met zijn harde werk als hij na uren leren nog niets van de stof heeft opgeslagen. Daarom is het tegelijkertijd nodig dat leerlingen Leren Leren: welke aanpak werkt wel voor mij?

 

GeM training en HIA bieden een unieke samenwerking om jouw leerlingen te Leren Leren met een groeimindset.

Similar Posts

Comments are closed.