Flemmy training

Training ‘Positief denken kun je leren’ voor basisschoolleerlingen

Samen met Fleur van Meeuwen van Zeker Weten heb ik de training ‘Positief denken kun je leren’ voor basisschoolleerlingen ontwikkeld. Wij geloven dat positief denken voor een kind  manier is om te groeien. Zowel op school als buiten school. 

Over de training

Positief denken is te ontwikkelen. Belangrijke uitgangspunten om positief te leren denken:

  1. Focus op de specifieke kwaliteiten van elk kind en hoe hij/zij die kan inzetten op school en in het dagelijkse leven.
  2. Leerlingen leren wat de invloed is van negatieve gedachten en hoe deze om te zetten in positieve gedachten

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten voor kinderen en een presentatie voor ouders. Wij geven de trainingen in de klas (groep 4, 5, 6, 7 of 8) of op locatie (kinderen aangemeld door hun ouders).

Ook geven wij presentaties op basisscholen over dit onderwerp.

Resultaat van de training

Wij leren leerlingen met een groei mindset te denken met als resultaat dat leerlingen:

  1. Een positieve kijk hebben op uitdagingen en gemotiveerd zijn om een uitdaging aan te gaan
  2. Inzien dat je met inzet kunt groeien
  3. Meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen
  4. En hierdoor betere schoolprestaties leveren

Sinds kort bestaat ook deel 2 van deze training: Flemmy en the Work

Met de methode “the work” van Byron Katie hebben de kinderen al kort kennis gemaakt tijdens Flemmy deel I. In deel I introduceerden wij de “fixed” en de “groei” mindset en leerden de kinderen niet-helpende gedachten omzetten in helpende gedachten. In Flemmy deel II staat het onderzoeken van gedachten centraal. In 5 bijeenkomsten leren de kinderen deze bijzondere methode toe te passen, waardoor zij altijd een manier hebben om niet-helpende gedachten te onderzoeken en daarmee rust in hun hoofd te creëren.

Resultaat

Kinderen krijgen meer grip op hun emoties en gedachten. Dit heeft een positieve invloed op hun gedrag. Ook ervaren kinderen meer zelfvertrouwen. Kinderen leren dat uitdagingen erbij horen en hoe ze deze met de “groei” mindset aankunnen.

 

Kijk voor meer informatie op www.positiefdenkenkunjeleren.nl