Mindset en vertrouwen en Leren Leren

Leerlingen zijn succesvol als ze met vertrouwen en plezier bezig zijn met hun schoolwerk en als zij werken met activerende studievaardigheden. Van scholen wordt ook in het kader van passend onderwijs naast didactiek pedagogische actie verwacht. GeM training begeleidt scholen in het integreren van pedagogiek en didactiek en brengt het Leren Leren terug naar de klas. In Amsterdam doe ik dit vanuit Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA). De afgelopen jaren hebben wij vanuit HIA ervaren dat onze kennis en ervaring toegevoegde waarde biedt voor scholen. Scholen zijn enthousiast om samen met ons het Leren Leren binnen de school op te pakken door middel van trainingen voor docenten, leerlingen en ouders.

Mindset en Mindfulness op school

GeM training geeft op scholen ook trainingen die er op gericht zijn het beste uit jezelf te kunnen halen. In deze trainingen leren leerlingen en ook docenten en/of ouders wat het effect is van hun gedachten op hun gedrag en hoe zij door deze gedachten te onderzoeken met meer vertrouwen en motivatie aan de slag kunnen om de beste versie van hunzelf te zijn. In deze trainingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • fixed versus growth mindset (theorie van Carol Dweck)
  • G-denken en de impact van je gedachten
  • Gedachtenonderzoek met the Work van Byron Katie
  • Niet-helpende en helpende gedachten over cijfers, toetsen, huiswerk, sociale situaties (ieder werkt zijn eigen gedachten uit)
  • Wat gebeurt er in onze hersenen en hoe kan dit ons helpen?
  • Willen versus moeten
  • Motivatie en vertrouwen: wat heeft dat met elkaar te maken, omgaan met motivatiedips
  • omgaan met stress voor toetsen en huiswerk
  • stress en het lichaam

GeM training geeft deze trainingen op diverse scholen voor leerlingen in 7 bijeenkomsten, voor docenten tijdens een studiedag en voor ouders op ouderavonden op scholen.

 

Aandacht voor Leren Leren in de klas is belangrijk. Leerlingen zijn succesvol als ze met vertrouwen en plezier bezig zijn met hun schoolwerk en als zij werken met activerende studievaardigheden.

Vanuit  Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA), het instituut waarvan ik 10 jaar mede eigenaar ben geweest, geef ik traningen Leren Leren op Voortgezet Onderwijs scholen in Amsterdam.

De afgelopen jaren hebben wij vanuit HIA ervaren dat onze kennis en ervaring toegevoegde waarde biedt voor scholen. Scholen zijn enthousiast om samen met ons het Leren Leren binnen de school op te pakken door middel van trainingen voor docenten, leerlingen en ouders. In deze trainingen werken wij met docenten of leerlingen aan behulpzame en activerende studievaardigheden. Ook laten we zien hoe leerlingen met een duidelijke structuur en organisatie hun zelfredzaamheid kunnen verbeteren. Tijdens deze trainingen is er ook aandacht voor de concentratie van leerlingen, het leren thuis, de motivatie en het leren met een positieve mindset.

Onderwijscoaching

Van scholen wordtook in het kader van passend onderwijs, naast didactiek ook pedagogisch handelen verwacht. GeM training begeleidt scholen in het integreren van pedagogiek en didactiek. Zo heb ik als onderwijscoach op een school samen met de docenten een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor het mentoraat. We werkten aan een goede invulling voor het mentoraat die aansluit bij de ambitie van de school en bij deze tijd van onderwijsvernieuwing.